Юрист в мвд форма

Содержание:

Юрист в мвд форма

Адрес: 69006, г.Запорожье, ул.Северное шоссе, 113
Тел: (061) 218-75-02.
Факс: (061) 218-75-01
Приемная ректора: (061) 212-77-17, 218-75-00
Ректор: Сергей Николаевич Алферов — генерал-майор милиции
E-mail: [email protected]
URL: http://www.zli.zp.ua/

Ориентир для нахождения вуза — ДК ЗАлК и остановка транспорта»НИАГАЗ». Запорожский юридический институт, Постановлением КабМина от 8 сентября 2005 года, перешел в состав Днепропетровской госакадемии внутренних дел .

Структура института
— Факультет 1, который готовит юристов специалистов для следственных подразделов органов внутренних дел МВД Украины;
— Факультет 2 (заочной учебы, переподготовки и повышения квалификации) готовит юристов специалистов для органов внутренних дел. Срок учебы — 5 лет (для лиц, которые имеют полное общее среднее образование) и 3 года (для лиц, которые закончили высшие заведения образования І-ІІ уровней аккредитации и имеют диплом младшего юриста специалиста);
— Факультет 3 (подготовки специалистов на платных принципах) готовит юристов для структур государственного управления и местного самоуправления, органов прокуратуры, суда, нотариата, адвокатуры, предпринимательских структур.
В Запорожской области курсанты и студенты могут одновременно с юридической получить и высшее экономическое образование. Такая учеба проходит в учебно-научном комплексе » ЗЮИ — ЗГИА — ЗНТУ ”. Студенты также имеют возможность пройти двухгодичный курс на кафедре военной подготовки ЗНТУ и вместе с дипломом юриста получить звание офицера запаса.

Історична довідка про навчальний заклад

Запорізький юридичний інститут створено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1994 року № 529 та наказом МВС України від 2 вересня 1994 року № 474 на державній формі власності у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ України.

Iнституту на правах повного господарського відання, користування і розпорядження належать: земельні ділянки, будівельні споруди, транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання, грошові кошти, а також інше майно, що належало раніше колишньому Запорізькому училищу міліції МВС України і передане на баланс інституту згідно з чинним законодавством.

Відкриття інституту було зумовлене відповідним соціальним замовленням: в регіоні фактично була відсутня система юридичної освіти, працював один доктор і кілька кандидатів наук.

Наказом Міністерства освіти України від 13.07.1994 р. № 229 “Про підсумки акредитації закладів освіти України” затверджено рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 30.06.1994 р. про внесення інституту до Державного реєстру закладів освіти України з наданням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за ІІІ рівнем акредитації за напрямком: 6.0601 Право.

На підставі наказів МВС України у 1994 році в інституті було створено два факультети, на які покладена підготовка фахівців для органів дізнання та слідчих підрозділів органів внутрішніх справ за денною та заочною формами навчання.

За умов дефіциту бюджетного фінансування, враховуючи стратегічний напрям розвитку вищої освіти в Україні, а саме – укрупнення навчальних закладів; об’єднання малопотужних однопрофільних закладів освіти різного рівня акредитації навкруги провідних регіональних вищих закладів освіти, відбувається подальший розвиток інституту. В 1997 році на базі Херсонського училища міліції МВС України було створено Херсонський факультет інституту. Факультет як структурний підрозділ інституту здійснював освітню діяльність за ІІІ рівнем акредитації за напрямком 6.0601 Право.

Організація та здійснення навчально-виховної, навчально-методичної, наукової діяльності Херсонського факультету на єдиній загальноінститутській нормативній базі сприяло зміцненню кадрового потенціалу факультету та його матеріально-технічної бази. У подальшому (2002 р.) Херсонський факультет Запорізького юридичного інституту реорганізовано у Херсонський юридичний інститут.

У 2001 році створено Факультет підготовки спеціалістів на платних засадах. Факультет забезпечує проведення навчальної, методичної, виховної роботи серед студентів інституту, які навчаються на умовах компенсації витрат на освітні послуги.

Інтегруючись в національну систему освіти України, інститут одним із перших серед відомчих вищих закладів освіти отримав загальнодержавне визнання – у квітні 1998 року пройшов державне атестування, яке підтвердило його спроможність на високому рівні готувати спеціалістів, що відповідають загальновизнаним державним стандартам юриста-правознавця, ще через рік, у травні 1999 року, витримав державне акредитування і отримав відповідний сертифікат на здійснення протягом 10 років освітньої діяльності за третім рівнем акредитації за спеціальність «Правознавство».

В квітні 1998 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти України в інституті відкрито ад’юнктуру, яка готує фахівців найвищої кваліфікації за спеціальностями: 12.00.01 — Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень, 12.00.07 — Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; 12.00.08 — Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 — Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза.

Рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Запорізькому юридичному інституту МВС України надано право здійснювати освітню діяльність з підготовки фахівців за спеціальністю 8.060101 – Правознавство з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Правоведение

Юрист — не просто специалист, знающий наизусть все законы. Работа в сфере юриспруденции мало соответствует тому, что показывается в фильмах. Красивой речи в суде предшествуют часы работы над обработкой огромных потоков информации, составлением документов, построением стратегии защиты, учётом психологических моментов. В современном мире существует множество различных специалистов, разбирающихся и в «де-юре», и в «де-факто». К примеру, сфера интересов юриста-экономиста — экономическое право, юриста-международника — международное. Юрисконсульт занимается правовым консультированием, а нотариус и адвокат защищают интересы и права граждан, организаций и компаний (второй делает это непосредственно в суде). Следователь занимается раскрытием преступлений, прокурор выполняет роль государственного обвинителя, а судья — беспристрастного представителя судебной власти, выносящего на основе доказательств соответствующий приговор.

Где сможешь работать?

Суды и правоохранительные органы, органы государственной власти, юридические компании, адвокатские фирмы, юридические отделы на предприятиях.

Юрист — какой он?

Ответственный, коммуникабельный, внимательный, объективный, обладает хорошей памятью и аналитическими способностями, умеет точно и понятно выражать свои мысли, эмоционально устойчив, имеет высокие моральные принципы, легко регулирует конфликты.

Специальность «Правоведение»: выбираем альтернативу

Профессия юрист востребована на рынке труда. Престиж и хороший заработок привлекают многих абитуриентов — отсюда бешеная конкуренция при поступлении. Решил, что хочешь стать юристом? Осталось определить, в какой вуз или колледж подавать документы. Адукар пробежался по учебным заведениям, где готовят специалистов в области юриспруденции, и рассмотрел альтернативные варианты получения образования.

Найти подходящее учебное заведение в Минске и регионахне проблема: обучение на юридической специальности предлагают как государственные, так и частные вузы. В целом для высших учебных заведений характерно то, что бюджетных мест в разы меньше, чем платных, а вот стоимость разнится не намного.

Юридические специальности в вузах

Столичные вузы

Классический вариант — учёба в БГУ . Самый высокий проходной балл на юрфаке в прошлом году составил ≈362 (юрист-политолог). Конкуренция сумашедшая, что видно по проходным баллам. Лакомый кусочек юридического пирога в Белгосуниверситете — международное право. Желающих стать юристом-международником со знанием иностранных языков немереное количество, а наборы крайне невелики. Так что, если хочешь учиться на бюджете, будь готов выжать из ЦТ и аттестата по максимуму: проходной балл в прошлом году достиг ≈382. Даже для обучения на платном (2 616 BYN) придётся поднапрячься. Взамен у тебя появится шанс получить стажировку за границей, участвовать в международных олимпиадах и т. д. Конечно, сами они к тебе в руки не приплывут, поэтому, если поступишт, покажи себя с лучшей профессиональной стороны.

Наибольшее количество юридических специальностей предлагает Академия МВД РБ. Выпускники учебного заведения работают в сфере уголовного и административного права. Обучение бюджетное, баллы подъёмные (в прошлом году не превысили 250), наборы внушительные, но довольно серьёзные требования к кандидатам (отличное здоровье и физическая подготовка, чистая репутация). Это касается парней, а вот девушкам, чтобы поступить на специальность «Судебно-криминалистические экспертизы в интересах Государственного комитета судебных экспертиз», в 2016 году нужно было набрать 372 балла.

Хочешь специализироваться на экономическом праве — поступай в БГЭУ. Там наборы побольше, а проходные баллы меньше, как и оплата. Студенты участвуют в межвузовских деловых играх, со второго курса проходят практику.

Государственное право преимущественно изучают в Академии управления при Президенте РБ. Стоимость обучения (2 110 BYN) приемлемая, наборы радуют количеством и проходные баллы на бюджетную ( ≈ 342) и платную ( ≈ 278) формы реальные. Поехать на недельную зарубежную практику, распределиться в хорошее место возможно, если ты занимаешься научной деятельностью, участвуешь в общественной жизни вуза и у тебя высокая успеваемость.

В БИП — Институт правоведения представлено 11 программ в области хозяйственного, банковского и таможенного права. Институт имеет филиалы в Гродно и Могилёве, несколько форм обучения (дневная, заочная, дневная сокращённая и заочная сокращённая). Мест достаточно, только вот все платные — от 1 680 BYN в филиалах и до 2 370 BYN в столице. Зато переживать о баллах на ЦТ не придётся: по результатам прошлых лет зачислены были все желающие. Вуз участвует в международных конференциях, научно-практических семинарах. Студенты проходят практику в учреждениях МВД, Министерства юстиции, а также адвокатских и нотариальных конторах. Во время практики можно заинтересовать потенциального работодателя.

Ещё один частный вуз, занимающийся подготовкой юристов, но уже в сфере бизнеса, — ЧИУП. Наборы не меньше, чем в БИП , стоимость обучения на дневном составляет 1 750 BYN.

Самый дорогой частный вуз — МИУ (2 52 160 BYN), зато наборы огромные. В 2016-ом году университет набирал 200 будущих защитников права.

Международный университет «МИТСО» готовит специалистов в области хозяйственного права , адвокатуры и нотариата, правового регулирования трудовых отношений . Как видишь, спектр применения профессиональных знаний достаточно широк, но, чтобы их получить, придётся заплатить 2 064 BYN и участвовать в конкурсе. В этом вузе обучают и международному праву: стоимость та же, наборы прошлых лет достигали 120 человек, а проходной балл ≈247. Здесь практикуются студенческие зарубежные обмены, участие в профессиональных конкурсах международного уровня, где студенты « МИТСО » выступают не хуже коллег из ФМО БГУ. В вузе действуют программы обмена, проводятся международные конференции и олимпиады, ознакомительно-образовательные поездки в Европу. Возможности большие, главное — желание.

МГЭИ также предлагает освоить профессию юрист за меньшую, чем в предыдущем вузе, плату (2 100 BYN).

И в Минском филиале РГСУ обучение платное, но количество мест радует и цена не шокирует (2 130 BYN).

Региональные вузы

На юридическом факультете ВГУ имени П. М. Машерова представлены две специализации — хозяйственное право и судебно-прокурорско-следственная деятельность, экономическое право. На бюджет принимают буквально пару человек (проходной балл ≈323), с платной формой полегче: баллы в районе ≈216, стоимость 2 120 BYN. Впечатляет и копилка бонусов от международного сотрудничества вуза: гранты, проекты, встречи с зарубежными коллегами и т. д.

Как вариант рассмотри БарГУ, где изучается хозяйственное и экономическое право. Обучение платное (1 990 BYN) и проходной балл ≈195. Также БрГУ имени А. С. Пушкина (платное — 1 870 BYN), Витебский и Гомельский филиалы «МИТСО» (платная форма — 1 720 и 1 785 BYN соответственно), ПГУ (на бюджет проходной балл ≈317, стоимость — 1 720 BYN), ГГУ имени Ф. Скорины (проходной балл на бюджет ≈363, оплата — 1775 BYN), МГУ имени А. А. Кулешова (бюджет ≈332 балла, стоимость — 1803 BYN). В этих вузах нет разделения на специализации, так что искать своё направление придётся самостоятельно. БГСХА готовит юристов для правового обеспечения бизнеса (≈332 баллов на бюджет и самая низкая плата за обучение — 1 203 BYN).

ГрГУ имени Я. Купалы — единственный региональный вуз, занимающийся подготовкой специалистов в области международного права. Набор маленький, баллы высокие (≈357 на бюджет), но более щадящие, чем в БГУ , да и цена вопроса ниже (1 897 BYN). Есть и две другие специализации — общая и экономическое право. Баллы и стоимость немного меньше. Вариантов для профессионального развития предостаточно.

Поступив на платное отделение в государственные или некоторые частные вузы, есть возможность снизить стоимость обучения. Всё будет зависеть от успехов в учёбе. Бюджетники могут, кроме обычной стипендии, получать именную.

Юридические специальности в колледжах

Прежде чем итди в вуз, можно поступить в колледж. В МТК. Филиал БГЭУ (только платное — 1 150 BYN), БЭЮК, КБП (только платное — 1 755 BYN) принимают после 9-го класса. В ЮК БГУ, МТК Белкоопсоюза (только платное — 1 240 BYN), СЭК (только платное — 1 328 BYN), БГПК. Филиал БрГТУ, ГКБП (только платное — 1 250 BYN) берут после 9-го и 11-го класса.

Помни, что престиж вуза или колледжа не гарантируют радужного будущего: всё зависит от целеустремлённости и активности.

Об утверждении Типовой формы контракта о прохождении службы в полиции и Порядка заключения контракта о прохождении службы в полиции

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2017 р. за N 190/30058

Про затвердження Типової форми контракту про проходження служби в поліції та Порядку укладання контракту про проходження служби в поліції

Відповідно до статті 63 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою впорядкування умов і підстав укладання контракту про проходження служби в поліції

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Типову форму контракту про проходження служби в поліції;

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова СПО
об’єднань профспілок

Т. в. о. Голови
Національної поліції
генерал поліції третього рангу

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
03 лютого 2017 року N 89

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2017 р. за N 190/30058

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
про проходження служби в поліції

з ______________________________________
(П. І. Б. особи, з якою укладається Контракт)

_____________
(місце укладання)

«___» ____________ ____ року

Держава Україна, від імені якої виступає Національна поліція України (далі — поліція), в особі
_____________________________________________________________________________________
(посада, найменування органу, науково-дослідної установи, вищого навчального закладу із специфічними
_____________________________________________________________________________________
умовами навчання, спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(далі — Сторона 1), з одного боку, та громадянин(ка) України
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
число, місяць, рік народження,
_____________________________________________________________________________________
а також (за наявності) спеціальне звання, посада)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(далі — Сторона 2), з іншого боку (далі — Сторони), керуючись пунктом ______ частини другої та пунктом ______ частини третьої статті 63 Закону України «Про Національну поліцію» , уклали цей Контракт про таке:

Сторона 2 ____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
приймається на службу до поліції та/або призначається на посаду, продовжує контракт ________________________________________________________________ (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________
(посада, на яку призначається особа, орган (підрозділ) поліції, науково-дослідна
_____________________________________________________________________________________
установа, вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку
_____________________________________________________________________________________
поліцейських)
строком на ____________________ роки(ів) та добровільно бере на себе обов’язки проходження служби в поліції за посадою протягом строку дії цього Контракту та відповідно до його умов, а Сторона 1 зобов’язується забезпечити відповідно до законодавства України належні умови для виконання Стороною 2 її обов’язків, а також матеріальне забезпечення, соціальний і правовий захист.

I. Загальні положення

1. Цей Контракт є письмовим договором, що укладається між державою (Сторона 1), від імені якої виступає поліція, та громадянином України (Сторона 2) для визначення правових відносин між Сторонами.

2. На відносини Сторін за цим Контрактом поширюється дія Закону України «Про Національну поліцію» , інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини щодо проходження служби в поліції.

3. Трудові відносини Сторони 2 розпочинаються з дня видання наказу про призначення на посаду.

4. Цей Контракт є підставою для видання наказу про прийняття Сторони 2 на службу до поліції та/або призначення її на відповідну посаду.

II. Обов’язки Сторін

1. Сторона 1 зобов’язується:

1) забезпечити Стороні 2 належні умови для виконання службових обов’язків;

2) не обмежувати повноваження Сторони 2, передбачені законодавством України та цим Контрактом, та не покладати виконання обов’язків, не визначених законом;

3) забезпечити в органах поліції в установленому порядку доступ до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, та матеріалів, необхідних для належного виконання покладених на Сторону 2 обов’язків;

4) забезпечити Стороні 2 своєчасну і в повному обсязі виплату грошового забезпечення та інших компенсаційних виплат відповідно до закону та інших нормативно-правових актів України;

5) забезпечити Стороні 2 реалізацію гарантій соціального і правового захисту, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» та іншими актами законодавства України;

6) забезпечувати можливість післядипломної освіти, а також просування по службі з урахуванням професійних навичок і моральних якостей Сторони 2.

2. Сторона 2 зобов’язується:

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України , законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги на вірність Українському народові ;

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва;

3) не порушувати права і свободи людини, спрямовувати свою діяльність на задоволення потреб населення, територіальних громад і громадських об’єднань, на зростання рівня довіри населення до поліції як основного критерію оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції;

4) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

5) дотримуватися службової дисципліни, обмежень та заборон, пов’язаних з проходженням служби в поліції, інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють її подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді.

6) виконувати обов’язки, що обумовлені посадою: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(обов’язки, що обумовлені займаною посадою, напрямами діяльності
_____________________________________________________________________________________
та сферою відповідальності особи)

3. Сторони виконують інші обов’язки, передбачені Законом України «Про Національну поліцію» та іншими актами законодавства України.

III. Робочий час

1. Службовий час і час відпочинку Сторони 2 визначаються відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» .

2. Розподіл службового часу поліцейських визначається розпорядком дня, затвердженим керівником органу (установи, закладу) поліції.

3. Особливий характер служби в поліції для Сторони 2 містить такі спеціальні умови (служба у святкові та вихідні дні, служба позмінно, служба з нерівномірним графіком, служба в нічний час):

_____________________________________________________________________________________
(вказати необхідне)

IV. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Сторони 2

1. Сторона 2 отримує грошове забезпечення, розмір та умови виплати якого визначаються актами законодавства України.

2. Сторона 2 має право на щорічну оплачувану відпустку та додаткову оплачувану відпустку на умовах, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» .

Стороні 2 гарантується також надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчих відпусток, соціальних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інших видів відпусток відповідно до законодавства України про відпустки.

3. Стороні 2 відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.

4. Житлове та інші види соціального забезпечення Сторони 2 надаються в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» та іншими актами законодавства України.

V. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

1. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» та цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

2. У разі вчинення протиправних діянь Сторона 2 несе кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність згідно із законом. Підстави та порядок притягнення Сторони 2 до дисциплінарної відповідальності визначаються Дисциплінарним статутом Національної поліції України.

3. Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю Сторони 2 під час здійснення нею своїх повноважень.

4. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

VI. Зміни та умови припинення цього Контракту

1. Зміни до цього Контракту вносяться в установленому порядку за згодою Сторін або з підстав, передбачених законодавством України.

2. Цей Контракт припиняється:

1) у зв’язку із закінченням строку дії;

2) з ініціативи Сторони 1 до закінчення строку дії у випадках, передбачених пунктом 3 цього розділу;

3) з ініціативи Сторони 2 до закінчення строку дії у випадках, передбачених пунктом 4 цього розділу;

3. Сторона 2 може бути звільнена з посади, а цей Контракт розірваний з ініціативи Сторони 1 до закінчення строку його дії з підстав, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» .

4. Сторона 2 може розірвати цей Контракт до закінчення строку його дії з підстав, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» , що дають поліцейському право ініціювати питання про своє звільнення з поліції.

5. У разі дострокового розірвання цього Контракту Сторони за два тижні письмово повідомляють одна одну про намір розірвати цей Контракт.

6. Днем припинення цього Контракту вважається день закінчення його строку дії.

У разі дострокового розірвання цього Контракту днем припинення цього Контракту є:

день видання наказу про звільнення зі служби в поліції у порядку та з підстав, визначених Законом України «Про Національну поліцію» , або дата, зазначена в наказі про звільнення зі служби;

день видання наказу про звільнення з посади у зв’язку з переміщенням відповідно до вимог статті 65 Закону України «Про Національну поліцію» або дата, зазначена в наказі про звільнення з посади;

день смерті (загибелі) поліцейського, а також визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим чи недієздатним.

VII. Строк дії цього Контракту та особливі умови цього Контракту

1. Строк дії цього Контракту з __________________ до ________________

Цей Контракт набирає чинності з дня його підписання Сторонами, якщо інше не передбачено умовами цього Контракту.

2. Особливий характер служби в поліції Сторони 2 на посаді передбачає/не передбачає (необхідне підкреслити) встановлення конфіденційності умов цього Контракту або окремих його частин:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Умови цього Контракту або окремих його частин є конфіденційними, крім випадків, визначених законом.

3. Продовження цього Контракту зі Стороною 2 або продовження служби в поліції після закінчення цього Контракту зі Стороною 2, що є особою молодшого складу поліції, яка вперше прийнята на службу в поліції, здійснюється в установленому порядку за згодою Сторін.

Продовження цього Контракту здійснюється за два місяці до закінчення строку його дії.

3. Цей Контракт складено у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

VIII. Інформація про Сторони

Повне найменування ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________________

Паспорт _______________________________________________________________________________
(серія, номер, коли, ким виданий)
______________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________________
______________________________________________________________________________________

Адреса реєстрації (проживання) __________________________________________________________

Держава Україна, від імені якої виступає Національна поліція України, в особі

_______________________________________
(посада, найменування органу, установи,

_________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Правила приема в вузы МВД РФ на обучение по очной форме

Образовательные учреждения Министерства внутренних дел Российской Федерации готовят специалистов для органов и учреждений внутренних дел, призванных выполнять задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности, по охране жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

Значительная часть выпускников становится впоследствии профессионалами высокого уровня, а наиболее подготовленные и опытные из них возглавляют органы и подразделения внутренних дел. За образцовое выполнение своих обязанностей многие из них награждены государственными наградами Российской Федерации.

Образовательные учреждения МВД России располагают сегодня всеми необходимыми условиями для успешного обучения слушателей и курсантов, в распоряжении которых находятся просторные и светлые лекционные залы и аудитории, оборудованные современными техническими средствами обучения, студии кино- и видеозаписи, учебного телевидения, кабинеты криминалистической и оперативной техники, компьютерные классы, учебно-методические кабинеты и лаборатории, библиотеки и читальные залы, спортивные залы, а также другие учебные аудитории специального назначения и жилые помещения.

Учебный процесс проходит под руководством профессорско-преподавательского состава, среди которых известные ученые — юристы, опытные практические работники органов внутренних дел. Лекции, семинары, практические занятия, тактические учения и тренировки, разбор конкретных ситуаций и уголовных дел — все это разнообразные формы учебного процесса, имеющие одну цель: выпустить из стен образовательного учреждения квалифицированного специалиста.
Обучение проходит также в процессе учебной практики и стажировки. Где слушатели и курсанты приобретают профессиональные навыки и умения. Этому же подчинена и самостоятельная работа учащихся. Слушатели образовательных учреждений высшего профессионального образования принимают активное участие в научно- исследовательской работе, многие из них являются лауреатами, призерами и дипломантами конкурсов по гуманитарным и другим наукам. Выпускники, хорошо зарекомендовавшие себя в практической деятельности, склонные к научной и преподавательской работе, имеют возможность дальше обучаться в адъюнктуре высших учебных заведений и вести научно- исследовательскую работу.

Служба в органах внутренних дел требует не только глубоких знаний и практических навыков, но и крепкого здоровья, приобретения таких качеств, как выдержка и вежливость в обращении с гражданами, смелость и находчивость, закалка и выносливость, отличное владение оружием и приемами рукопашного боя. Во время учебы слушатели и курсанты регулярно занимаются физкультурой и спортом, а наиболее целеустремленные и настойчивые получают спортивные разряды, становятся инструкторами по рукопашному бою, огневой подготовке и другим прикладным видам спорта. Занятия проходят в просторных, хорошо оборудованных спортивных залах, стрелковых тирах, на специальных полигонах, в автокабинетах.

В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации установлены следующие виды высших учебных заведений: академии, университеты, институты.
Выпускники образовательных учреждений Удмуртской Республики в соответствии с разнарядкой МВД РФ могут быть направлены для поступления в:

 • Саратовский юридический институт МВД России (г. Саратов)
 • факультет: судебная экспертиза.
 • образование: высшее профессиональное по специальности «судебная экспертиза» и среднее профессиональное по специальности «правоохранительная деятельность», квалификация- юрист, срок обучения 5 лет
 • Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург)
 • факультет: подготовки практических психологов для ОВД по специальности:
 • психология.
 • факультет: подготовки работников ОВД по специальности бух.учет, анализ и аудит.
 • образование: высшее психологическое, высшее экономичекое, срок обучения 5 лет
 • Орловский юридический институт МВД России (г. Орел)
 • факультет: подготовки специалистов для служб ГИБДД по специальности : правоохранительная деятельность, образование высшее юридическое, срок обучения 5 лет.
 • Воронежский институт МВД России (г. Воронеж)
 • по специальностям: «Радиотехника», срок обучения 5 лет

Условия приема

В образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования МВД России по очной форме обучения принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет, проживающие постоянно на территории Удмуртской Республики, независимо от национальности, социального происхождения, отношения к религии, убеждений, членства в общественных объединениях, имеющие среднее (полное) общее, (среднее профессиональное) образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, успешно сдавшие конкурсные вступительные экзамены.

Объем и структура приема слушателей (курсантов) на обучение определяется образовательному учреждению ежегодным планом комплектования образовательных учреждений МВД России, утверждаемым руководством министерства.

Отбор кандидатов на учебу в высшие учебные заведения МВД России осуществляют комплектующие органы (учреждения) и подчиненные им органы (учреждения) внутренних дел. Ответственность за отбор кандидатов на учебу возлагается на начальников соответствующих органов и учреждений внутренних дел и руководителей кадровых подразделений.

Кандидаты подают заявление на имя начальника органа (учреждения) внутренних дел по месту постоянного жительства, в котором указывают фамилию, имя и отчество, число месяц и год рождения, адрес места жительства, образование (указывается полное наименование оконченного учебного заведения и год выпуска), должность и место работы, наименование учебного заведения (факультет, отделение, специальность), в котором они желают обучаться. К заявлению прилагается документ об образовании (аттестат, диплом) или его нотариально заверенная копия.

К личному делу кандидата на дневное обучение прилагаются: заявление о направлении на учебу; характеристика с последнего места работы, учебы или военной службы, свидетельство о рождении, документ об образовании, паспорт, ИНН, свидетельство обязательного пенсионного страхования; карта медицинского освидетельствования с заключением военно-врачебной комиссии; документы подтверждающие льготы при сдаче экзаменов и зачисления на учебу или их нотариально заверенные копии, одна фотография 9х12 и четыре фотографии 4х6 (без уголка), заверенные печатью органа внутренних дел.

Начальником органа внутренних дел выносится заключение о целесообразности направления кандидата на учебу и дело направляется на рассмотрение начальника Управления кадров МВД по УР.

По окончанию учебы лицам успешно завершившим курс обучения, выдаются государственный диплом специалиста высшей квалификации, нагрудный знак установленного образца, (в зависимости от профиля образовательного учреждения) присваивается специальное звание «лейтенант милиции» или «лейтенант юстиции». Выпускники направляются в подразделения органов внутренних дел согласно полученной специализации (следствие, уголовный розыск, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, экспертно- криминалистическая деятельность, охрана общественного порядка и т.д.). Документы на кандидата направляются в высшие учебные заведения до 15 июня года поступления.

Обучение слушателей и курсантов в образовательном учреждении МВД России осуществляется на основе контрактов, заключенных с ними комплектующими органами внутренних дел.

С лицами, отобранными для поступления в образовательные учреждения профессионального образования МВД России, другие образовательные учреждения с оплатой обучения МВД России, контракт заключается органом внутренних дел, направляющим гражданина для поступления в образовательные учреждения. В условиях контракта предусматривается срок службы в органах внутренних дел не менее 5 лет после окончания образовательного учреждения, а также оговаривается срок вступления контракта в силу (со дня зачисления гражданина на учебу или после окончания первого курса обучения по достижении 18 лет). После окончания образовательного учреждения условия контракта, за исключением срока службы в органах внутренних дел не менее пяти лет, по соглашению сторон могут быть пересмотрены. Дополнительные условия не могут ухудшать служебное или социальное положение сотрудника, которое было предусмотрено при заключении контракта. В исключительных случаях по инициативе слушателя (курсанта) и согласия руководителя органа внутренних дел, заключившего контракт, он может быть перезаключен с другим органом внутренних дел. Контракт заключается после оформления личного дела гражданина, поступающего. Он составляется в письменной форме и подписывается гражданином и соответствующим руководителем органа внутренних дел. Оформляется контракт в двух экземплярах, один из которых приобщается к личному делу, а другой выдается сотруднику.

Перечень необходимых документов, предоставляемых
в кадровый аппарат ОВД по месту регистрации

1. Характеристика с места учебы, работы.
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Копия диплома, аттестата об общем полном образовании или выписку об успеваемости за последнее полугодие.
4. Копия паспорта с регистрацией.
5. Копия ИНН, пенсионного свидетельства.
6. Фото 9х12 – 1шт., 4х6 – 4 шт.
7. Грамоты, дипломы, документы, подтверждающие разряд по виду спорта.
8. Документы, подтверждающие льготное поступление.

Кандидаты на очное обучение женского пола перед направлением на медицинское освидетельствование в обязательном порядке направляются в УК МВД по УР для согласования. При себе кандидату кроме направления на ОВВК необходимо иметь характеристику с места учебы, работы и оригинал (копию) документа об образовании или ведомость оценок за последнее полугодие.

Перечень необходимых анализов предоставляемых кандидатом секретарю военно-врачебной комиссии

По месту жительства

 • Психдиспансер — 30 лет Победы 100
 • Наркодиспансер — п. Машиностроителей за Ижевским филиалам Нижегородской академии МВД (конечная остановка троллейбуса №9,10.)
 • Тубдиспансер — Воткинское шоссе ост. Ремзавод
 • Вендиспансер — Ленина 100
 • Центр СПИД (ул. Труда, 17) т.21-15-94, 21-35-94

А Н А Л И З Ы

1. общий анализ крови с формулой
2. анализ крови на RW (сифилис)
3. анализ крови на ВИЧ
4. общий анализ мочи
5. ЭКГ сердца в покое и с нагрузкой
6. флюорография в 2-х проекциях (прямая и боковая) с описанием и снимками
7. рентгенограмма пазух носа с описанием и снимками
8. справки от терапевта:
— о прививках за последние 5 лет (обязательно прививка от гепатита В),
— о перенесенных инфекционных заболеваниях за последние 12 месяцев,
— аллергический анамнез

Перечень наиболее часто встречающихся заболеваниях при наличии которых кандидат признается негодным к поступлению в учебные заведения МВД РФ

• рост ниже 160 см.
• острота зрения не ниже 0,6 диоптрий на оба глаза
• сколиоз — более 7 градусов
• все врожденные пороки сердца
• плоскостопие свыше 2-ой степени с признаками артроза
• хроническая экзема, псориаз
• хронический гайморит
• варикоцелле 2 степени (годны после операции)
• хронические гастриты, холециститы, язвенная болезнь
• черепно-мозговые травмы и их последствия
• недостаток и избыток веса
• отсутствие частей конечностей
• психические нарушения
• ВИЧ, СПИД
• гепатиты (кроме А)

Вступительные экзамены

Прием на учебу кандидатов, поступающих на очное обучение в образовательные учреждения высшего профессионального образования, осуществляется в порядке конкурсного отбора по результатам вступительных экзаменов. Для организации и проведения вступительных экзаменов в учебных заведениях образуются приемные комиссии.

До начала вступительных экзаменов кандидаты на учебу проходят дополнительное медицинское и психологическое обследование непосредственно в учебном заведении. Рекомендации обследования подлежат обязательному учету при принятии приемной комиссией решения о допуске кандидата к вступительным экзаменам. При несогласии приемной комиссии с выводами профессионально -психологического обследования мотивы принятого решения излагаются письменно в виде приложения к протоколу заседания приемной комиссии. До начала вступительных экзаменов кандидаты проходят экспресс-тест на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. В случае отказа от прохождения исследования либо положительного результата теста кандидат не допускается к вступительным испытаниям.

Кандидатам, допущенным к вступительным экзаменам, выдаются экзаменационный лист установленной формы, с фотографией поступающего, скрепленной печатью учебного заведения.
Явка поступающего на экзамен обязательна в назначенное по расписанию время. Лица, не явившиеся без уважительных причин на один из экзаменов, к дальнейшим экзаменам не допускается. О невозможности явится на экзамен экзаменующийся должен сообщить в приемную комиссию до начала экзамена и представить оправдательный документ не позднее трех дней после назначенного экзамена. В этом случае поступающему предоставляется возможность сдавать экзамены в другие сроки по усмотрению приемной комиссии.

Получившие, неудовлетворительную оценку на одном из экзаменов к дальнейшим экзаменам не допускаются. Пересдача экзаменов запрещается.

Апелляция по вопросу изменения экзаменационной оценки должна подаваться в день проведения устного экзамена или в день объявления оценки по письменному экзамену. Порядок подачи и рассмотрения апелляцией устанавливает приемная комиссия и в обязательном порядке доводит его до всех поступающих в доступной форме до начала экзаменов.

ПЕРEЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МВД РОССИИ

1. Специальности: «Правоохранительная деятельность» срок обучения- 5 лет, квалификация – «юрист», «Судебная экспертиза» (высшее экспертное, юридическое образование) квалификация– «эксперт»
• русский язык по результатам ЕГЭ
• история России по результатам ЕГЭ
• обществознание по результатам ЕГЭ
Дополнительные испытания: физическая подготовка, обществознание (тестирование)

2.Специальность «Радиотехника», срок обучения 5 лет, квалификация- «инженер», «специалист по защите информации»
• русский язык по результатам ЕГЭ
• математика по результатам ЕГЭ
• физика по результатам ЕГЭ
Дополнительные испытания: физическая подготовка

3. Специальность «Психология» срок обучения 5 лет, квалификация– «психолог»
• русский язык по результатам ЕГЭ
• биология по результатам ЕГЭ
• математика по результатам ЕГЭ
Дополнительные испытания: физическая подготовка, биология (тестирование)

4. Специальность «Бух. учет, анализ и аудит», высшее экономическое, «экономист»
• русский язык по результатам ЕГЭ
• математика по результатам ЕГЭ
• обществознание по результатам ЕГЭ
Дополнительные испытания: физическая подготовка, математика (тестирование)

для определения физической подготовленности абитуриентов, поступающих в образовательные учреждения МВД России и порядок оценки их выполнения (в 2009 году оценка по физической подготовке будет по 100 бальной шкале)

МУЖЧИНЫ

 • Бег 100м (сек.) минимальное кол-во баллов, подтверждающее успешное выполнение упражнений 8 баллов – 14,8 сек. Максимальное – 33 балла – 12,3 сек. и менее
 • Подтягивание на перекладине (количество раз) минимальное кол-во баллов 8 баллов – 8 раз, максимальное – 33 балла — 21 раз и более
 • Бег — кросс 3000 м (мин., сек.) минимальное кол-во баллов 8 – 12,45, максимальное – 34 – 11,35 и менее

ЖЕНЩИНЫ

 • Бег 100м (сек.) минимальное кол-во баллов, подтверждающее успешное выполнение упражнений 8 баллов – 17,5 сек. Максимальное – 33 балла – 15,6 сек. и менее
 • Комплексное силовое упражнение (количество раз) минимальное кол-во баллов 8 баллов – 24 раза, максимальное – 33 балла — 39 раз и более
 • Бег — кросс 1000 м (мин., сек.) минимальное кол-во баллов 8 – 5,00, максимальное – 34 – 4,05 и менее

Вступительные испытания по физической подготовке засчитываются при условии выполнения абитуриентом трех первых нормативов.

Порядок зачисления

Зачисление на учебу производится приказом начальника соответствующего высшего профессионального учебного заведения на основании решения приемной комиссии, принятого по результатам вступительных экзаменов. Решение приемной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми ее членами.

Без вступительных испытаний в вузы принимаются:

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.

Вне конкурсa при условии успешного прохождения вступительных испытаний в высшие учебные заведения принимаются:

 • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 • граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя — инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
 • граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 3033; 2003, N 1, ст.1; N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст.1687; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст.1212; 2006, N 11, ст.1148; N 29, ст. 3122, ст. 3123; 2007, N 50, ст. 624);
 • военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также на подготовительные отделения федеральных государственных высших учебных заведений для обучения за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной (вечерней) или заочной форме обучения в соответствии с Правилами обучения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), в государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах) федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. N 78 (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, N 2, ст. 789; 2007, N 37, ст. 4452);
 • граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 • Преимущественным правом на поступление в высшие учебные заведения пользуются:
 • граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний;
 • дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами;
 • граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

На курсантов распространяются льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством для сотрудников ОВД. На период обучения курсанты института обеспечиваются бесплатным питанием, медицинским обслуживанием, обмундированием, денежным содержанием, необходимой учебно-методической литературой. Ежемесячное денежное довольствие — от 4000 рублей. За время обучения курсантам ежегодно предоставляется двухнедельные каникулы в зимнее время, а по окончании учебного года – 30-дневный отпуск с бесплатным проездом к месту проведения отпуска и обратно. Ежегодно выплачивается компенсация за санаторно-курортное лечение и материальная помощь, ежемесячно выплачивается надбавка за сложность, напряженность и специальный режим службы, премии за образцовое исполнение служебных обязанностей. На период обучения и прохождения службы в органах внутренних дел юношам предоставляется отсрочка от прохождения военной службы. Срок обучения засчитывается в трудовой стаж. По окончании учебного заведения МВД РФ курсантам выдается диплом государственного образца и присваивается специальное звание «лейтенант милиции»

МВД по Удмуртской Республике гарантирует трудоустройство выпускников, в соответствии с полученным профильным образованием.

Отделы внутренних дел г. Ижевска,
осуществляющие прием кандидатов на службу в органы внутренних дел по Удмуртской Республике.

ОВД по Индустриальному району
ул. Воткинское шоссе, 9
тел. отдела кадров 93-55-37, 93-55-44

ОВД по Ленинскому району
ул. Азина, 148
тел. отдела кадров 71-01-50, 93-53-54

ОВД по Октябрьскому району
ул. В. Сивкова, 265 б
тел. отдела кадров 64-69-22

ОВД по Первомайскому району
ул. Ухтомского, 23
тел. отдела кадров 94-80-52, 94-80-65

ОВД по Устиновскому району
ул. Петрова, 27
тел. отдела кадров 93-20-77, 93-20-07