Коап ст 88

Содержание:

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 88(1). Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах

Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу — тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, — тягнуть за собою накладення штрафу від дев’яти до двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах — тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Коментар:

Об’єкт: встановлений порядок придбання та збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правила тримання диких тварин у неволі або у напіввільних умовах. Предметом цього правопорушення є об’єкти тваринного та рослинного світу.

Об’єктивна сторона виражене у вчиненні таких дій: порушення порядку придбання об’єктів тваринного або рослинного світу; порушення порядку збуту об’єктів тваринного або рослинного світу; ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України; порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах. Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності. Тварини, вилучені з природного середовища за відповідним дозволом чи іншим документом та за визначену у встановленому законодавством порядку плату, є власністю підприємств, установ, організацій та громадян, яким цей дозвіл чи інший документ було видано. Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими. Правила добування диких тварин, а також їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства. Збут об’єктів тваринного або рослинного світу регулюється відповідними норма¬тивними актами, порушення встановленого порядку збуту має наслідком адміністративну відповідальність за цією статтею. Забороняється збут незаконно добутої продукції полювання. Щодо об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України — див. коментар до ст. 88.

Суб’єкт: загальний, тобто осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Суб’єктивна сторона може бути як у формі умислу, так і у формі необережності.

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 88. Незаконный вывоз из Украины и ввоз на ее территорию объектов животного и растительного мира

Незаконный вывоз из Украины или ввоз на ее территорию объектов животного и растительного мира, в том числе зоологических и ботанических коллекций, —

влечет наложение штрафа на граждан от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих объектов или без таковой и на должностных лиц — от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих объектов или без таковой .

Те же действия в отношении видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины или охрана и использование которых регулируется соответствующими международными договорами Украины, —

влекут наложение штрафа на граждан от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих объектов или без таковой и на должностных лиц — от семидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих объектов или без таковой.

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 88-1. Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях

Нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов животного или растительного мира —

влечет наложение штрафа от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов животного или растительного мира или без таковой.

Те же действия, совершенные в отношении объектов животного или растительного мира, находящихся в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины, или охраняемые в соответствии с международными договорами Украины, —

влекут наложение штрафа от ста до двухсот пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов животного или растительного мира.

Нарушение правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях —

влечет наложение штрафа от трех до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов животного или растительного мира или без таковой.

Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

  • перевірено сьогодні
  • кодекс від 28.08.2018
  • вступив у чинність 06.03.1996

Ст. 88-1 КУпАП в останній чинній редакції від 9 травня 2015 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Кодекс України про адміністративні правопорушення КУпАПП (статті 1 — 212-20)

Розділ II. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність

II. Особлива частина

Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини

Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах

Порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу —

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, —

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу.

Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

  • перевірено сьогодні
  • кодекс від 28.08.2018
  • вступив у чинність 06.03.1996

Ст. 88 КУпАП в останній чинній редакції від 10 березеня 2017 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Кодекс України про адміністративні правопорушення КУпАПП (статті 1 — 212-20)

Розділ II. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність

II. Особлива частина

Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини

Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу

Незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу, в тому числі зоологічних і ботанічних колекцій, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об’єктів або без такої і на посадових осіб — від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об’єктів або без такої.

Ті самі дії щодо видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об’єктів або без такої і на посадових осіб — від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об’єктів або без такої.